כללי

מבחן לסבלנות שלי

*מבחן לסבלנות שלי*

זה כמה פעמים השבוע שאמרתי לעצמי – קיבלת מבחן
מבחן לסבלנות

הנסיעה ברכב עם ההיא בראשון-היה מבחן לסבלנות
הסיטואציה ההיא ברביעי – מבחן לסבלנות
נסעתי לסופר לקנות פלטת גבינות לתערוכה, התור לדוכן גבינות (ממש כמו במערכון)- היה מבחן רציני לסבלנות שלי

ניסיתי להחזיק את עצמי רגוע,
אני אצליח לא להתעצבן? אני אצליח לא לעשות להם פרצופים?

It's several times this week that I said to myself – you got a test
Test for patience

That ride in the car with friend on Sunday was a test of patience
That situation on Wednesday – a test of patience
I went to the supermarket to buy a cheese for the exhibition , a queue for a cheese stand (just like in a skit) – was a serious test of my patience

I tried to keep myself calm,
I 'il manage not to get mad. Will I succeed in not making faces?

 

כללי

מבוך דרך הזכוכית

איך שהאור מנסה לצאת אלינו
כמבוך דרך הזכוכית
נוגע לא נוגע..

How the light tries to come out to us
Like a maze through the glass
Touching and not touching

כללי

לשבור אותם כמו אמן

"Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist"
Pablo Picasso.

את הציטוט הזה פגשתי אתמול על איזה קיר, ועצרתי, ונעמדתי, והסתכלתי
והיה קשה לעזוב..

"ללמוד את החוקים כמו מומחה, בשביל לשבור אותם כמו אומן." פבלו פיקאסו.

I met this quote yesterday on some wall, and I stopped, and stood up, and looked and it was hard to leave ..

 

כללי

בלי להפריע לחיים לקרות

טסתי לי שם למעלה
אימון טיסה..
והוא כיסה לי את העיניים
מין תרגיל כזה..
והגובה שיחק כל הזמן.. למעלה מידי ואז למטה מידי .. הלוך וחזור
והתעצבנתי,

עליי? על המטוס? לא יודע
ואז הוא צעק עליי "תעזוב אותו, תן לו רגע לבד"
ושיחררתי,
הגובה אחרי כמה שניות התייצב כמו פלא

והבנתי שהמטוס יודע לטוס יפה מאוד לבד
אני רק הפרעתי לו כל הזמן

ואם רק אתחיל ליישם את זה בחיים ולזרום… בלי להפריע לחיים לקרות

I flew the plane up there
Flight training …
And he covered my eyes
A kind of exercise ..
And the height played all the time .. too much and then down from my hands .. back and forth
And I got mad,

About me? On the plane? Do not know
Then he shouted at me "Leave it alone, give it a moment alone"
And I released,
The altitude after a few seconds stabilized like a miracle

And I realized that the plane could fly very well on its own
I just bothered it all the time

And if I just start to apply it in life and flow … without disturbing life to happen